Cùng tìm hiểu về

Trường hàng không new zealand

Phi công toàn cầu - bắt đầu cùng Trường Hàng Không New Zealand

Trường Hàng Không New Zealand (ASNZ) đặt tại Sân bay Chu Lai là trung tâm đào tạo phi công cơ bản đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép huấn luyện PPL (xem chứng chỉ). Trường Hàng Không New Zealand là thành quả của sự hợp tác giữa công ty AESC và trường Eagle Flight Training, một trung tâm huấn luyện bay có chất lượng bậc nhất New Zealand. Chương trình học theo chuẩn New Zealand từ đội ngũ giáo viên cho tới máy bay huấn luyện, theo học tại Trường Hàng Không New Zealand học viên sẽ có cơ hội nhận được ưu đãi gói Học phí trọn gói Chương trình huấn luyện Phi công thương mại.

Đội ngũ giáo viên

David Woodington

Head of Training & Chief Flight Instructor

Boyd Anderson

Chief Ground Instructor

Kirill Belov

SQS Manager & Flight Instructor

Thầy Sơn

Phan Hữu Sơn

Ground Instructor

Thầy Tùng

Nguyễn Thanh Tùng

Ground Instructor

thực hiện ước mơ bay tại Trường Hàng Không New ZeaLand