Tin tức

Diamond DA 20-C1

Chúng ta cùng tìm hiểu chiếc Diamond 20 – C1, máy bay được Trường Hàng không New Zealand lựa chọn cho đội máy bay huấn

Cập nhật những thông tin mới nhất về nghề phi công ?