Chương trình đào tạo

phi công toàn cầu - bắt đầu cùng Trường Hàng Không New Zealand

Trường Hàng Không New Zealand (ASNZ) đặt tại Sân bay Chu Lai là trung tâm đào tạo phi công cơ bản đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép huấn luyện PPL (xem chứng chỉ). Trường Hàng Không New Zealand là thành quả của sự hợp tác giữa công ty AESC và trường Eagle Flight Training, một trung tâm huấn luyện bay có chất lượng bậc nhất New Zealand. Chương trình học theo chuẩn New Zealand từ đội ngũ giáo viên cho tới máy bay huấn luyện, theo học tại Trường Hàng Không New Zealand học viên sẽ có cơ hội nhận được ưu đãi gói Học phí trọn gói Chương trình huấn luyện  Phi công thương mại.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ trên mỗi bước đi trở thành phi công​