Chứng nhận của Cục hàng không dân dụng New Zealand

CAA 141 Certificate (renewal 2015)

141certEFTL.pdf 

nzqa certficate

nzqa_certficate.pdf 

Chứng nhận của Cục hàng không dân dụng Việt Nam

Cong van CAAV (12.5.14) Page 1

CongvanCAAV.pdf 

Chung nhan cua CAAV

 CAAVapproval.pdf