logo public trust  logo new zealand education

 

Chính phủ New Zealand yêu cầu mọi tổ chức giáo dục tư thục trên toàn quốc phải đăng ký với Cơ quan quản lý chất lượng New Zealand (NZQA), đồng thời cung cấp một số biện pháp nhằm quản lý, bảo vệ học phí của các du học sinh.

Chương trình quản lý học phí (Public Trust) là một tài khoản, mà tại đó du học sinh có thể chắc chắn được hoàn trả học phí (hoặc một phần học phí) mình đã đóng cho tổ chức giáo dục nếu tổ chức đó không hoàn thành khóa học, đóng cửa hoặc không đạt được các chứng nhận của NZQA.

Các khoản chi phí của du học sinh bao gồm:

  • Chi phí đào tạo, học phí.
  • Chi phí lưu trú, nhà ở, ký túc xá
  • Chi phí sinh hoạt
  • Chi phí đi lại, bảo hiểm (nếu tổ chức giáo dục có cung cấp dịch vụ này)

Chương trình quản lý học phí (Public Trust) hoạt động như thế nào?

Chương trình quản lý học phí gồm ba sản phẩm: Standard Trust, Static Trust và Bank Bond Trust.

Tổ chức giáo dục sẽ lựa chọn sản phẩm cho du học sinh theo học.

Chương trình có 2 cách thực hiện là:

  • Khoản học phí của bạn sẽ được đặt tại tài khoản của chương trình, sau đó sẽ được chi trả dần cho tổ chức giáo dục dựa theo tiền trình học. Đây là chương trình Standard Trust.
  • Khoản học phí của bạn sẽ được nộp cho tổ chức giáo dục, họ sẽ có trách nhiệm tổng hợp và sẽ được phong tỏa bởi ngân hàng. Đây là chương trình Static Trust hoặc Bank Bond Trust.

Có thể kết hợp cả hai hình thức thực hiện trên.

Nếu tổ chức giáo dục của bạn không thể hoàn thành khóa học, đóng cửa, phá sản hoặc không đạt được những chứng chỉ của NZQA. Bạn có được hoàn trả lại số tiền học phí của mình cho những chương trình chưa hoàn thành.

Chương trình quản lý học phí sẽ không thu bất kỳ khoản phí nào của du học sinh.

Bạn cần làm gì?

Hãy chắc chắn rằng khoản học phí của bạn được sử dụng đúng mục đích

Hãy hỏi trực tiếp cơ sở giáo dục mà bạn theo học về chương trình quản lý học phí của du học sinh.

Nếu cơ sở giáo dục bạn theo học đang thực hiện chương trình Standard Trust, bạn có thể yêu cầu họ cung cấp hóa đơn để chứng minh số tiền học phí đang trong tài khoản của chương trình quản lý học phí (Public Trust)

Tìm hiểu về các hình thực thực hiện của chương trình, đặc biệt là chương trình mà cơ sở giáo dục đang thực hiện để chắc chắn học phí của bạn được sử dụng đúng mục đích.