7

Cũng giống như học lái xe, các bạn cần phải có các khóa học khác nhau để có thể lái được xe con, xe tải nặng hay xe máy…Các khóa học chuyển loại khác nhau sẽ huấn luyện các bạn có kỹ năng điều khiển các loại tàu bay khác nhau, trong đó có tàu bay nhiều động cơ. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.

Huấn luyện thực hành

Các quy trình, các kỹ năng điều khiển đối với tàu bay nhiều động cơ

Huấn luyện lý thuyết

Kiến thức kỹ thuật về các hệ thống của tàu bay nhiều động cơ

Giờ bay: 

5-10 giờ bay

Sau khi kết thúc khóa huấn luyện:

  • Học viên được chứng nhận khả năng bay tàu bay nhiều động cơ
  • Học viên có khả năng bay với tầu bay nhiều động cơ

Điều kiện bắt buộc

Tối thiểu phải có Bằng PPL