8

Chương trình huấn luyện MCC nhằm cung cấp cho học viên những kỹ năng phối hợp khi làm việc trong một tổ bay nhiều thành viên, giúp học viên hiểu rõ hơn và áp dụng những kiến thức, kỹ năng đã học vào quy trình hoạt động khai thác cụ thể của hãng hàng không.

Chương trình bao gồm 25 giờ huấn luyện lý thuyết và 20 giờ huấn luyện trên buồng lái giả định (Simulator).

Các nội dung huấn luyện lý thuyết bao gồm:Yếu tố con người, kỹ năng lãnh đạo, nhận biết tình huống, kỹ năng ra quyết định, sai sót do yếu tố con người, quản lý sai sót, tính quyết đoán, quy trình khai thác bay, họp trước chuyến bay, tính kỷ luật trong hoạt động của một hãng hàng không…

20 giờ huấn luyện thực hành trên buồng lái giả định bao gồm nhiều bài tập và các bạn sẽ được thực hành việc thực hiện quy trình khai thác của một hãng hàng không, giải quyết các tình huống khác nhau liên quan đến các giai đoạn khác nhau của quy trình khai thác thông thường, quy trình khẩn nguy,...