5

Trong chương trình huấn luyện PPL và CPL, các bạn sẽ được huấn luyện phương thức bay bằng mắt – nhưng kỹ năng bay với phương thức bay sử dụng thiết bị là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các phi công làm việc cho các hãng hàng không trên toàn thế giới. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Huấn luyện kỹ năng bay

Các bạn sẽ được huấn luyện trong buồng lái giả định với các điều kiện bay thực tế sử dụng phương thức bay sử dụng thiết bị, cùng với các tiện nghi phụ trợ khác giúp các bạn chỉ tập trung vào bảng điều khiển. Huấn luyện bay bằng thiết bị sẽ trang bị cho các bạn kỹ năng bay trong mọi điều kiện thời tiết, bay đêm, bay khi tầm nhìn hạn chế.

Huấn luyện lý thuyết

- Dẫn đường với phương thức bay sử dụng thiết bị
- Các điều luật, quy chế của phương thức bay sử dụng thiết bị
- Các thiết bị, phương tiện trợ giúp dẫn đường – cách sử dụng, hạn chế, tình trạng hoạt động tốt của các thiết bị điện tử hàng không, các thiết bị cần thiết phục vụ dẫn đường và điều khiển tàu bay với phương thức bay sử dụng thiết bị.

Giờ bay

40 giờ bay với phương thức bay sử dụng thiết bị

Thời lượng huấn luyện

4 tháng

Sau khi kết thúc khóa huấn luyện

- Học viên được cấp năng định bay với phương thức bay sử dụng thiết bị
- Học viên có khả năng điều khiển tàu bay chỉ bằng việc sử dụng thiết bị

Điều kiện bắt buộc

Đã có Bằng  PPL